אירב גוטי אומר אל תדפוק את T.I. על איך הוא הורה לילדו