משבר לאומי: ההר הסוחק של חובות סטודנטים למילניום


הפוסט משבר לאומי: ההר המייגע של חובות סטודנטים למילניום הופיע לראשונה בכסף מתחת לגיל 30.