שכירת עובדים צעירים המעוניינים באיזון בעבודה-חיים: מה המעסיק צריך לעשות?כמה מילנלים ועובדי ז'נבה רוצים איזון בעבודה, אבל אחרים רוצים עבודה שהם יכולים לזרוק את עצמם. מעסיקים צריכים להבין את המגוון בקרב עובדים צעירים. מציאת העסקה הטובה ביותר עשויה לדרוש זניחת סגנונות עבודה מסורתיים.